Klant

Onderwerp

Civilion Next

Een nieuw en verfrissend onderwijsconcept

Casus starter
Bouwopleider Civilion zet met een nieuw pand een volgende stap: Civilion Next. Het is tijd voor een nieuw onderwijsconcept, merkbeleving en ruimtelijke omgeving die vakmensen voorbereid op de toekomst.

Casus resultaat
Civilion Next is een plek voor slimme technologieën, slim samenwerken en innoveren. Bouwen aan morgen door het ontwikkelen van vakmensen en het duurzaam inzetten van talent.

Zowel in de bouw als in het onderwijs veranderd er veel. Vooruitstrevende technieken en ontwikkelingen in bijvoorbeeld ‘live long learning’ dwingen anders na te denken over de rol en de invulling van het onderwijs. Om voorbereid te zijn op de toekomst heeft bouwopleider Civilion een nieuw pand gekocht. TriMotion is gevraagd te helpen bij het inrichten van het pand en neerzetten van een nieuwe merkbeleving. 

In samenwerking is er een visie ontwikkelt. Civilion Next moet een plek worden waar onderwijs, bedrijven en startups elkaar ontmoeten en samen nieuwe ontwikkelingen starten. Een ontmoetingsplek voor de gehele branche, om kennis te delen, opleidingen te volgen en kantoorruimte te huren.


In het ontwerp ligt de focus vooral op het gebruik van ruimten en de interactie tussen de verschillende doelgroepen en functies. Er is onder andere gekeken naar logische looproutes, belangrijke zichtlijnen en de invloed van zon. Het goed afstemmen van functies en vormgeving werkt enorm stimulerend op het gebruik. Vanuit de kernwaarden, de architectuur van het pand en robuustheid van de bouw is een sfeer ontstaan die houvast biedt voor de keuze van materiaal, kleuren en meubelen. De verbouwing gaat in 2019 van start samen met partners en studenten!


Het transformeren van ruimten doen we zoveel mogelijk samen mét eindgebruikers. Het liefst door ze mee te laten denken en mee te laten bouwen. Als gebruikers hun eigen creativiteit, talent, bloed, zweet en tranen kwijt kunnen ontstaat betekenisvolle ruimte, binding met de plek én met elkaar. Dat willen we bereiken, dat maakt ons blij!

Beschik je over ruimte die je samen met je personeel, klanten of andere gebruikers wil transformeren naar een betekenisvolle werk- of verblijfplek? Mail hallo@trimotion.nl of bel +31 85 00 27 754.